تماس با ما

آدرس

آدرس کارخانه: اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - خیابان 44
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان شیخ صدوق - جنب پل میر - دفتر مرکزی صنایع آجر الله دادی

تلفن

دفتر مرکزی: 36671394 -031
شماره کارخانه: 45836951 -031
45836950 -031
45836235 -031
مدیر فروش تیغه: 09133140167
مدیر فروش آجر لفتون: 09131193323


موقعیت ما در نقشه