درباره صنایع آجر سفال الله دادی بیشتر بدانید

ما بر این باوریم کیفیت بهترین تبلیغ است

سفال تیغه ای

۲۰ * ۲۰ * ۵

سفال تیغه ای

۲۰ * ۲۰ * ۷

سفال تیغه ای

۲۰ * ۲۰ * ۱۰

سفال تیغه ای

۲۰ * ۲۰ * ۱۵

سفال تیغه ای

۲۰ * ۲۰ * ۲۰

سفال تیغه ای

۱۰* ۱۸ * ۲۰

سفال تیغه ای

۱۵* ۱۸ * ۲۰

دفتر مرکزی صنایع آجر الله دادی

آدرس

اصفهان,خیابان شیخ صدوق شمالی, جنب پل میرفدرسکی نبش بن بست ۱۳

تلفن:  ۳۶۶۷۱۳۹۴-۰۳۱

 

شرکت آجرنسوز آذرشین

آدرس

اصفهان,منطقه صنعتی دولت آباد خیابان ۴۶(بهارستان)

تلفن:  ۴۵۸۳۸۲۶۴-۰۳۱

۰۹۱۲۵۰۸۲۴۲۰

شرکت آجر مهدیه کویر

آدرس

اصفهان,کیلومتر ۶ جاده زینبیه – حبیب آباد سمت چپ ,جاده مهدیه,کارخانه آجر مهدیه

تلفن:  ۴۵۸۳۶۲۳۵-۴۵۸۳۶۹۵۰-۰۳۱

تلفکس:  ۴۵۸۳۸۳۴۶-۰۳۱

همراه:  ۰۹۱۳۱۱۹۳۳۲۳

شرکت آجر سعدی نوین

آدرس

اصفهان,منطقه صنعتی دولت آباد,خیابان بوعلی سینا ۴۴

تلفن:  ۴۵۸۳۶۹۵۱-۴۵۸۳۸۳۴۵-۰۳۱

تلفکس:  ۴۵۸۳۸۳۴۴-۰۳۱

همراه:  ۰۹۱۳۳۱۴۰۱۶۷