آجر لفتون

می 24, 2021

آجر لفتون و سه گل

آجر تو کار زبره یا لفتون  آجریکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده‌ است. مصرف آجر به عنوان مصالح ساختمانی در ایران سا بقه […]
می 24, 2021

ملاک انتخاب آجر مناسب برای ساختمان‌سازی

ملاک انتخاب آجر مناسب برای ساختمان‌سازی آجر ماده ساختمانی سختی است که از پختن خشت خام بدست می‌آید. خشت گلی است که به آن شکل هندسی داده […]